Select Page

16 VR GAMES
Bundle

W drugiej połowie 2017 roku w firmie Lune razem z Sebastianem Szlufikiem pracowałem nad projektem złożonym z 16 minigier VR (zarówno Oculus Rift, jak i HTC Vive). Z końcem grudnia udało się ukończyć ostatnią grę z zestawu. Moim zadaniem było tworzenie assetów, level design, a także przygotowanie scen w Unity (w różnych proporcjach, w zależności od gry). W zestawie znajdują się między innymi roller coastery, fear room, symulatory jazdy, gry eskortowe, proste gry zręcznościowe itp. Założeniem było utworzenie zestawu gier eventowych, podczas których rozgrywka mogła się zmieścić w 2-3 minutach. Część wykorzystanych assetów została pobrana z Unity AssetStore.

Podczas tworzenia pakietu, miałem możliwość 16 razy uczestniczyć w procesie produkcji gry od początku do końca. Patrząc na pierwszą i ostatnią grę, przy której pracowałem, mogę śmiało powiedzieć, że wiele się nauczyłem.

Poniżej krótki trailer.

https://vimeo.com/257550387

Przeznaczeniem wszystkich tych gier były przede wszystkim eventy, na których pojawia się szeroki przekrój odwiedzających, przez co musieliśmy uciec się do pewnych uproszczeń, aby rozgrywka była zrozumiała także dla osób, które nigdy nie miały styczności z VR. Każde z doświadczeń zaprojektowane jest na około 3-4 minuty, aby uniknąć wydłużających się kolejek do stanowiska, co niewątpliwie miałoby miejsce, gdyby czas gry był nielimitowany. Wewnątrz gier zostały przygotowane miejsca, w których podmieniane są logotypy, zdjęcia oraz teksty, więc cały zestaw stanowi swoisty dostosowywany i interaktywny sposób reklamy.

Nie w każdej grze miałem okazję pracować nad tymi samymi zadaniami. Niektóre jedynie konsultowałem. Poniżej znajduje się rozpiska gier, przy których miałem większy udział podczas produkcji, wraz z opisanymi zadaniami, jakie wykonałem:

Gra 16: Firecamp

https://vimeo.com/255882693/f891771568

Symulator rozpalania ognia. Zbieramy niezbędne do rozpalenia ogniska przedmioty, by na końcu to uczynić pocierając o siebie krzemieniami. W tej grze stworzyłem wszystkie statyczne modele 3d  (poza roślinnością), a także elementy GUI.

Gra 15: Fear room

https://vimeo.com/255882355/127f78f6ac

Próba wyjścia z klaustrofobicznego pomieszczenia. Szukamy przedmiotów dzięki którym wydostaniemy się z przeklętego miejsca. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design oraz większość modeli 3D.

Gra 14: Lavaland

https://vimeo.com/255880964/8c8dfe3023

Tradycyjny rollercoaster w stylizacji low poly. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design oraz optymalizację.

Gra 13: Paraglider

https://vimeo.com/255880501/90fb170b30

Lecimy dronem i celując w zabudowę obcej cywilizacji bronimy nasz pojazd transportujący żywność przed zniszczeniem. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design oraz modele 3D.

Gra 12: Tronlike

https://vimeo.com/255879856/3f27b44b26

Gracz jeździ po zamkniętej arenie próbując unikać pojawiających się przeszkód i zdobywając punkty poprzez wjazd w świecące na zielono heksagonalne pole. Celem jest zdobycie jak największej ilości punktów. W tej grze byłem odpowiedzialny za modele 3D. Pomagałem również wyznaczyć gameplay.

Gra 11: Air Defence

https://vimeo.com/255879197/80751252e6

Gra w której sterujemy pustynnym ścigaczem i walczymy z atakującymi nas przedstawicielami wrogiej sztucznej inteligencji. Staramy się ochronić pojazd transportujący żywność by bezpiecznie dotarł za pole ochronne. W tej grze byłem odpowiedzialny za modele 3D, level design a także optymalizowania assetów.

Gra 10: Office racing

https://vimeo.com/255878896/9541829288

Wyścigi samochodem zdalnie sterowanym. Gracz musi uzyskać jak najlepszy czas przejazdu przez tor przeszkód. W tej grze byłem odpowiedzialny za modele 3D i level design. Część obiektów została pobrana z internetu, a następnie zoptymalizowana do naszych potrzeb.

Gra 9: Museum

https://vimeo.com/255878658/ebcfcecef5

Proste doświadczenie zwiedzania muzeum. Odpowiednie dla osób nie znoszących zbyt dobrze dynamicznych doświadczeń w wirtualnej rzeczywistości. W tej grze byłem odpowiedzialny za wykonanie części modeli 3D i optymalizację modeli zamków.

Gra 8: Bathyscaphe

https://vimeo.com/255878399/65f5097ff1

Gracz wpływa w głębiny świata w stylistyce low poly by eksplorować kwitnące tam życie i odszukać zagubione skarby. W tej grze byłem odpowiedzialny za wykonanie wnętrza batyskafu, level design a także optymalizację sceny.

Gra 7: Pirates baloon

https://vimeo.com/255878145/a4151a652f

Przelot balonem wokół wyspy piratów i strzelanie armatą do poustawianych w okolicy celów. W tej grze byłem odpowiedzialny za wykonanie balonu wraz z assetami znajdującymi się w jego wnętrzu.

Gra 4: Bungee in ruins

https://vimeo.com/255877312/352f307c4e

Krótkie doświadczenie skoku na bungee. Gracz skacze w głąb tajemniczej świątyni szybko mijając jej kolejne kondygnacje. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design, a także optymalizację.

Gra 3: Bungee in canyon

https://vimeo.com/255877006/a4ffbc7c2a

Doświadczenie skoku na bungee z Wielkiego Kanionu. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design, a także wykonanie modeli 3d.

Gra 2: Rollercoaster in ruins

https://vimeo.com/255876705/f5caf3829d

Szybki rollercoaster o wschodzie słońca w opuszczonym mieście inków, gdzieś pośrodku tropikalnej dżungli. W tej grze byłem odpowiedzialny za level design, a także optymalizację sceny.

16 VR GAMES
Bundle

In second half of 2017 in Lune company, along with Sebastian Szlufik I’ve been working on a project consisting of 16 VR mini games (both Oculus Rift and HTC Vive). At the end of December we delivered last game from set. My task was mostly to create assets, level design and preparing scenes in Unity (in different proportions in every game). Bundle contains roller coasters, fear room, simulators, and simple arcade games. Our goal was to create set of event games, where game play would fit in 2-3 minutes. Some games from bundle use assets from Unity AssetStore.

During creation process I had possibility to participate 16 times in pipeline production from start to finish. Just by looking at first and last game I worked on, it is noticeable I’ve progressed a lot.

Short trailer below.

https://vimeo.com/257550387

Those games were designed especially for events visited by wide variety of people, so we needed to simplify game play so it would be understandable even for people without any experience with VR. Every game is designed for about 3-4 minutes of game play, to limit queues to the headsets. We prepared placeholders for logotypes and text inside games environments, so whole bundle can be used as some sort of customizable and interactive way of marketing.

I didn’t have a chance to work in every game at the same tasks. Some of them I’ve only counseled. Below is a list of those I’ve had bigger impact on, along with tasks I’ve been responsible for:

Game 16: Firecamp

https://vimeo.com/255882693/f891771568

Campfire simulator. We have to collect items and light the campfire. In this game I’ve created all static 3d models (except foliage), and also GUI.

Game 15: Fear room

https://vimeo.com/255882355/127f78f6ac

Attempt to leave an claustrophobic room. Player are looking for items, which could help to get out of this cursed place. In this game I was responsible for level design and most of 3d models.

Game 14: Lavaland

https://vimeo.com/255880964/8c8dfe3023

Traditional roller coaster in low poly style. In this game I had a chance to work on level design and optimization.

Game 13: Paraglider

https://vimeo.com/255880501/90fb170b30

Player is attached to a paraglider and shoots laser in buildings of an alien civilization to protect cargo transporter from destroying. In this game I was responsible for level design and 3d models.

Game 12: Tronlike

https://vimeo.com/255879856/3f27b44b26

Player drives around closed area, trying to avoid obstacles.You can score points by drive in green hexagonal field. Goal is to get the most points. In this game I was responsible for 3d models. I’ve also helped to designate gameplay.

Game 11: Air Defence

https://vimeo.com/255879197/80751252e6

In this game you steer a desert speeder and fight against sinister AI machines. You try to protect cargo transporter, and escort it to protective force field. In this game I’ve done 3d models, level design and optimization.

Game 10: Office racing

https://vimeo.com/255878896/9541829288

Remote controlled car racing. Player has to drive through track with the best time. In this game I was responsible for 3d models and level design. Some models were downloaded from internet and then optimized for our needs.

Game 9: Museum

https://vimeo.com/255878658/ebcfcecef5

Simple experience of touring a museum. Best for people who don’t react too good for dynamic virtual reality. In this game I did some 3d models and optimized castles.

Game 8: Bathyscaphe

https://vimeo.com/255878399/65f5097ff1

Player dives into depths of stylized low poly world to explore fauna and flora, and also to find sunken treasures. In this game I’ve made interior for bathyscaphe, level design, and also optimization of scene.

Game 7: Pirates baloon

https://vimeo.com/255878145/a4151a652f

Flying inside a balloon around a pirate island and cannon shooting to targets.In this game I was responsible for creating a balloon with its interior assets.

Game 4: Bungee in ruins

https://vimeo.com/255877312/352f307c4e

Bungee jumping experience. Player jumps into a mysterious temple, quickly passing its floors.

Game 3: Bungee in canyon

https://vimeo.com/255877006/a4ffbc7c2a

Another bungee jumping experience. This time player jumps from Great Canyon. In this game I did 3d models and level design.

Game 2: Rollercoaster in ruins

https://vimeo.com/255876705/f5caf3829d

Quick roller coaster at sunrise in abandoned Aztec’s city in the middle of a tropical jungle. In this game I was responsible for level design and optimization.

Pin It on Pinterest